Over deze stichting

De Stichting Hartveilig Westerwolde is ontstaan uit de Stichting Bellingwedde Hartveilig. Na de fusie van de Gemeente Vlagtwedde en de Gemeente Bellingwolde is het werkgebied van de stichting uitgebreid tot de Gemeente Westerwolde en als zodanig ingeschreven bij de KvK. Vanuit de Stichting is er een nauwe samenwerking met de Gemeente Westerwolde. De doelstellingen en activiteiten van de stichting worden omarmd door de Stichting Groningen Hartveilig en HartslagNu, de organisatie welke verantwoordelijk is voor de alarmering van de burgerhulpverleners. Het Bestuur van de Stichting bestaat uit onbezoldigde vrijwilligers.

Doelstelling

De doelstelling van de stichting is om binnen de gemeente Westerwolde een sluitend netwerk van AED’s beschikbaar te krijgen welke in combinatie met voldoende burgerhulpverleners, in het geval van een hartstilstand, zorgt voor snelle hulpverlening.

Overlevingskans

Elke week worden er buiten het ziekenhuis 300 Nederlanders getroffen door een hartstilstand. Op dit moment overleeft slechts 23% van deze slachtoffers. Uit onderzoek is gebleken dat een snelle alarmering, snelle reanimatie en een defibrillatie binnen 6 minuten, slachtoffers betere overlevingskansen geven en daarmee een betere toekomst en kwaliteit van leven.

Met name de eerste zes minuten na hartfalen of een hartstilstand zijn cruciaal. Omdat het ambulancepersoneel tijd nodig heeft om ter plaatse te komen, is reanimatie door burgerhulpverleners van cruciaal belang voor het verbeteren van de overlevingskans van slachtoffers.

Beleidsplan

Klik hier om ons beleidsplan te downloaden (PDF-bestand 30kB).

Verslag

Klik hier om het verslag van 2020 te downloaden (PDF-bestand 532kB).

Balans 2020

Klik hier om de balans van 2020 te downloaden (PDF-bestand 43kB).

Aanrijtijd

De ambulancehulpverlening is in Nederland zodanig georganiseerd dat vanaf tijdstip melding op de 112 Meldkamer in Drachten, de ambulance maximaal 15 minuten de tijd heeft om bij het slachtoffer te arriveren. Hierdoor is het in veel gevallen onmogelijk gebleken om binnen de 6 minuten een reanimatie te starten. Voornamelijk de niet-stedelijke gebieden hebben langere aanrijtijden voor zowel de politie als ook de ambulancezorg. Met de toenemende vergrijzing van de bevolking in Zuidoost Groningen en een hoger percentage hart- en vaatziekten in dit gebied is het van essentieel belang dat binnen de gemeente Westerwolde een fijnmazig netwerk wordt ingericht van zowel burgerhulpverleners als AED’s.

Bij een melding gaat het als volgt:

Omdat de AED kasten met een sleutelkastje ernaast gevoelig zijn gebleken voor diefstal en vandalisme, zijn de AED kasten openen met een pincode. De beheerders van de AED’s beschikken over de pincode. Bij een calamiteit krijgen burgerhulpverleners die zich in de buurt bevinden een melding om: a) direct naar een slachtoffer te gaan, of b) een AED op te halen en daarmee naar een slachtoffer te gaan. Als een burgerhulpverlener een AED moeten ophalen, dan krijgt hij ook de pincode van de AED kasten binnen een straal van 500 meter van de melding. Deze procedure in geval van calamiteiten betreft een landelijk protocol van de 112-meldkamer.”

6-Minutentraining

Regelmatig stelt de Stichting Groningen Hartveilig (GHV) mensen in de gelegenheid een 6-minutentraining bij te wonen waarna men als burgerhulpverlener door HartslagNu ingeschakeld kan worden bij een melding van een hartstilstand in eigen omgeving. Tevens wordt enkele malen per jaar een herhalingstraining aangeboden. Tijdens de training wordt de praktijk zo goed mogelijk nagebootst en krijgt men naast de eigenlijke reanimatie ook te maken met onverwachte gebeurtenissen.

In de praktijk worden de trainingen door de deelnemers als bijzonder zinvol ervaren. Als men daarna opgeroepen wordt voor een echte reanimatie, is men goed voorbereid!

Aan de trainingen zijn kosten verbonden die in sommige gevallen worden vergoed door de zorgverzekeraar. Klik op deze link voor verdere informatie.

Voorwaarden

De doelstelling is het creëren van een 6-minuten zone in Westerwolde die moet voldoen aan de volgende 5 randvoorwaarden.

Beschikbaar

De AED moet op “IEDER” moment van de dag beschikbaar zijn.

Bereikbaar

De AED moet voor “IEDEREEN” bereikbaar zijn.

Draagvlak

Burgerhulpverleners in de directe omgeving met kennis, kunde en vaardigheden voor het gebruik van de AED.

Financieel

Het project moet financieel haalbaar zijn.

Continuïteit

Er moet sprake zijn van continuïteit in beheer en gebruik

Help ons

Wilt u ons helpen in de realisatie van een levensreddend netwerk van AED’s in Westerwolde en ons daarbij financieel ondersteunen, maak dan uw gift over naar NL65RBRB0918729610 t.n.v. Stichting Hartveilig Westerwolde.

Sponsoren

Gemeente Westerwolde
Huisman Media
Luchtenborg Advies
Rabobank
EDR

Contact Info

Stichting Hartveilig Westerwolde
Email: kmevankooten@hotmail.com
Voorzitter: Henry Esman
Tel: 06-21828661
Penningmeester: Jan Potgraven
Tel: 06-25228973
Secretaris: Kim Waslander
Tel: 06-24384282
Lid: open vacature
Vraag voor meer informatie
KvK/RSIN-nummer:
63213613
Fiscaal nummer:
8551.40.069